Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Srijeda, 13 Lipanj 2018 12:33 Kuhada

Obavijest o zaštiti osobnih podataka

 

Tahea d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge, M.Vukasovića 18, 10430 Samobor, OIB 52624963084 (u daljnjem tekstu “Tahea”) kao voditelj obrade prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u različite svrhe tijekom i nakon Vaše suradnje i/ili komunikacije s Taheom.

Tahea osigurava da se Vaši osobni podaci obrađuju u skladu sa svim primjenjivim propisima o zaštiti podataka.

 

Obrada Vaših osobnih podataka

 

Vaše osobne podatke obrađujemo, kada je to primjereno i zakonom dopušteno, a ti osobni podaci mogu uključivati Vaše ime i prezime, kontakte poput e-maila i broja telefona i druge podatke koje ste nam sami dostavili, ovisno o naravi naše suradnje i/ili komunikacije.

Uzimajući u obzir naše poslovne aktivnosti, moguće je da ćemo Vaše osobne podatke obrađivati po više zakonitih osnova:

 

  1. Radi ispunjenja ugovora s Vama

Prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke radi izvršenja obveza iz poslovnog odnosa s Vama, na primjer kako bismo Vas kontaktirali, izvršili plaćanje naknade za robu ili usluge koje nam pružate i na drugi način ispunili ugovorne obveze.

U slučaju da je pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka ugovor, pružanje Vaših osobnih podataka predstavlja nužan uvjet za izvršenje obveza iz istog.

 

  1. Radi ispunjenja naših legitimnih poslovnih interesa

Tahea može obrađivati Vaše osobne podatke ako je to nužno za potrebe naših legitimnih poslovnih interesa, koji uključuju planiranje, vođenje i praćenje poslovanja i sklopljenih ugovora, provedbu unutarnjih analiza i istraživanja tržišta.

 

  1. Kada to nalažu primjenjivi propisi

Možemo obrađivati Vaše osobne podatke i ako je to potrebno ili dopušteno primjenjivim propisima, a osobito kada je takva obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade. Naime, primjenjivim propisima može biti naloženo Tahei da vodi evidenciju koja može uključivati Vaše osobne podatke, kao što je to u slučaju računovodstvenih i poreznih propisa.

 

  1. Kada ste dali privolu

Kad je to primjenjivo i kada Tahea nema drugu osnovu za obradu osobnih podataka, za određene vrste podataka i svrhe obrade, Tahea će Vas pozvati, prije obrade, da dostavite svoju privolu. U takvom slučaju, imate pravo povući svoju privolu u svakom trenutku, ali to ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Vaši podaci će se obrađivati samo u svrhe radi kojih su prikupljeni te, u slučaju potrebe, u onu svrhu koja je u skladu sa prvotnom svrhom u koju su osobni podaci prikupljeni. Ako moramo koristiti Vaše podatke za nepovezanu, ali podudarnu svrhu, obavijestit ćemo Vas unaprijed o tome kao i o pravnoj osnovi za takvu obradu.

 

Sigurnost i zadržavanje podataka

 

Tahea poduzima odgovorajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja. Tahea također poduzima odgovarajuće postupke kako bi se osiguralo da su ti podaci pouzdani za namjeravanu upotrebu, točni, potpuni i aktualni.

Vaši će se podaci čuvati samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za gore navedene svrhe, u skladu s primjenjivim zakonima. Tahea aktivno provodi politiku procjene razdoblja pohrane osobnih podataka kojima raspolaže te će iste brisati po prestanku svrhe u koju su isti prikupljeni.

 

Otkrivanje i prijenos osobnih podataka

 

Možda će, u određenim okolnostima, trebati prenijeti ili otkriti Vaše osobne podatke drugim subjektima, uključujući računovodstvene servise i druga s Taheom povezana društva.

Kada je to u skladu s gore navedenim svrhama, Tahea može otkriti ili prenijeti Vaše podatke trećim stranama koje pružaju administrativne usluge i usluge logističke podrške Tahei, investicijskim kućama, pružateljima usluga obuke našegosoblja kao i drugim ugovornim izvršiteljima obrade kojima Tahea povjerava obradu osobnih podataka.

Primatelji Vaših podataka mogu biti i tijela regulatorne vlasti (uključujući porezna tijela) ivladine agencije.

Tahea će osigurati da su svi takvi prijenosi ili otkrivanje podataka napravljeni u skladu s primjenjivim propisima.

 

Vaša prava

 

U svakom trenutku imate pravo od Tahee zatražiti pristup Vašim osobnim podacima i ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se odnosi na Vas. Također, imate pravo na ulaganje prigovora na obradu kao i pravo na prenosivost Vaših podataka.

U slučaju promjene ili netočnosti Vaših podataka, molimo Vas da nas obavijestite o takvim promjenama kako bi Vaši podaci biti ažurirani ili ispravljeni.

Ako sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših podataka od strane Tahee, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Promjene ove obavijesti

Društvo zadržava pravo izmjene i dopune ove obavijesti, a svaka promjena ili dodatak bit će objavljeni na ovoj internetskoj stranici.

 

Kontakt informacije

U slučaju pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, možete se obratiti izravno Tahei kao voditelju obrade na:

e-pošta: dujo@tahea.hr ili

pošta: Tahea d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge, Jurja Dalmatinca 5, 10430 Samobor

Ažurirano: Srijeda, 13 Lipanj 2018 12:38