H3452 Protuklizna neabrazivna traka traka koja svijetli u mraku

Tehnički podaci:
Primjena:
  • Neabrazivna protuklizna traka koja svijetli u mraku
  • Od približno 1,5 satnog punjenja svijetli između 8 i 10 sati!Traka se također može lako očistiti jer nedostatak vrhova i dolina sprečava množenje bakterija i neće oštetiti opremu za čišćenje
  • Traka je dostupna u kolutima širine do 584mm

Opis