H8101 traka koja svijetli u mraku

Tehnički podaci:
Primjena:
  • Fotoluminiscentna vrpca izrađena je od konvencionalnog samoljepljivog plastičnog osnovnog filma, impregniranog fotoluminiscentnim prahom
  • Materijal se puni prirodnim ili umjetnim svjetlom
  • Kada se svjetla priguše proizvod odmah daje jaku svjetlost

Opis