tesa® 4330

Tehnički podaci:
  • Osnova: lagano krepirani papir
  • Vrsta ljepila: prirodni kaučuk
  • Ukupna debljina [um]: 175
  • Vlačna čvrstoća: 42N/cm
  • Temperaturna otpornost: 140C
Primjena:
  • Za zaštitu prilikom bojanja kada se suši u pećima na višim temperaturama
  • Lako se uklanja
  • Može se trgati rukom