tesa® 51407

Tehnički podaci:
 • Osnova: polymid
 • Vrsta ljepila: silikon
 • Ukupna debljina [um]: 62
 • Vlačna čvrstoća: 40N/cm
 • Temperaturna otpornost: 260C
 • Napon proboja: 6000 volt
Primjena:
 • Velika otpornost na visoke temperature (260C)
 • Otporna na kemikalije, kiseline, lužine
 • Koristi se kod elektrostatskog bojanja prahom, cinčanja, lemljenja, omatanje kabela, toplinsku i elektro izolaciju
 • Dostupna je i kao die-cut
 • Uklanja se bez ostatka ljepila

Opis