tesa® 53327 Basic Filament Traka

Tehnički podaci:
  • Osnova: staklene niti/ PET
  • Vrsta ljepila: sintetski kaučuk
  • Ukupna debljina [um]: 95
  • Vlačna čvrstoća: 175N/cm
Primjena:
  • Dobro ljepi i na valovite materijale
  • Otporna na trganje
  • Glavna namjena je usnopljavanje i osiguranje prilikom transporta