Prikazuje se 6 rezultata

tesa® 4163 Premium Izolir traka

Tehnički podaci:
 • Osnova: meki PVC
 • Vrsta ljepila: akril
 • Ukupna debljina [um]: 130
 • Temperaturna otpornost: 105C
 • UV otpornost: 104 tjedna
 • Proboj: 7000 volti
Primjena:
 • Elektroizolacijska traka otporna na UV zrake, pogodna za vanjsku uporabu i trajnu primjenu
 • prigodna za popravke, instalacije, kabliranje
 • boje: crvena, plava, crna, bijela, siva, žuta, zelena

HD-2 Izolir traka

Tehnički podaci:
 • Osnova: PVC
 • Vrsta ljepila: kaučuk
 • Ukupna debljina [um]: 250
 • Temperaturna otpornost: -10 do +105C
 • Proboj: 9500 volti
Primjena:
 • Elektroizolacijska traka opće namjene
 • Ljepljiva traka za sve vrste mehaničkih i električnih primjena
 • Dodatna debljina omogućuje brže nanošenje i dodatnu zaštitu od abrazije
 • HD2 je vatrootporna i može se koristiti kao primarna izolacija za spojeve do 600 volti
 • Velika dielektrična čvrstoća
 • Samogasiva
 • Visoko otporna na sunce, vodu, ulje, kiseline, lužine, korozivne kemikalije
 • Odgovara UL 510, CSA C 22.2 br. 197, MIL I 7798A, ASTM D 2301, ispunjava 2000/53 / EC i RoHS 2011/65 / EU direktive. Odgovara 60451-3-1 standardu. Proizvod ne sadrži olovo, kadmij, živu, krom (VI), polibrominirane bifenili (PBB) ili polibromirani difenil eteri (PBDE), butil benzil ftalat (BBP), di (2-etilheksil ftalat (DEHP), dibutil ftalat (DBP) ili diizobutil ftalat (DIBP)
 • Kao Scotch 22

Plywrap 11 Antikorozivna izolir traka

Tehnički podaci:
 • Osnova: PVC
 • Vrsta ljepila: kaučuk
 • Ukupna debljina [um]: 250
 • Temperaturna otpornost: -10 do +105C
Primjena:
 • Elektroizolacijska traka za zaštitu od korozije
 • Vinilna traka osjetljiva na pritisak koja pruža potpunu ekološku, mehaničku i električnu zaštitu za sve vrste primjena pipewrappinga tj. omatanja cijevi
 • Otporna na UV, bakterije i gljivice , Plywrap 11 traka može se koristiti i za nadzemne i izravne podzemne primjene
 • Spec. L-T- 001512
 • Bez olova

Premium 111 Izolir traka

Tehnički podaci:
 • Osnova: PVC
 • Vrsta ljepila: kaučuk
 • Ukupna debljina [um]: 180
 • Temperaturna otpornost: -18 do +105C
 • Proboj: 7000 volti
Primjena:
 • Elektroizolacijska profesionalna traka koja daje izvrsne performanse na širokom rasponu temperatura
 • Otporna na hladnoću i vremenske uvjete
 • Može se koristiti kao primarna izolacija za spojeve ne više od 600 Volti
 • Samogasiva
 • Velika dielektrična čvrstoća
 • Visoko elastična
 • Visoka UV otpornost
 • Visoka otpornost na sunce, vodu, ulje, kiseline, lužine, korozivne kemikalije
 • Odgovara 2000/53 / EC i RoHS 2011/65 / EU direktivama. Zadovoljava ASTM D-3005, tip I; EN 60454-3-1, tip 11; UL 510; CSA C 22.2 br. 197, A-A- 55809B.Bez Pb, Cd, Hg, Cr (VI)
 • Kao Scotch 33

tesa® 4173 Izolir traka

Tehnički podaci:
 • Osnova: PVC
 • Vrsta ljepila: akril
 • Ukupna debljina [um]: 126
 • Temperaturna otpornost: -25 do +105C
 • Proboj: 7000 volti
Primjena:
 • Meka elektroizolacijska traka posebno namjenjena za kabliranje i povezivanje žica u automobilskoj industriji
 • Velika otpornost na temperaturu, habanje, prigušuje buku

tesa® 53988 Izolir traka

Tehnički podaci:
 • Osnova: meki PVC
 • Vrsta ljepila: prirodni kaučuk
 • Ukupna debljina [um]: 150
 • Temperaturna otpornost: 90C
 • Proboj: 7000 volti
Primjena:
 • Elektroizolacijska traka za široku primjenu kod rada na elektroinstalacijama,izolaciju i/ili označavanje
 • certificirana: IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC-certified, RoHS 2.0 and REACH conform
 • boje: crvena, plava, smeđa, crna, bijela, siva, žuta, zelena, žuto-zelena