HD-2 Izolir traka

Tehnički podaci:
 • Osnova: PVC
 • Vrsta ljepila: kaučuk
 • Ukupna debljina [um]: 250
 • Temperaturna otpornost: -10 do +105C
 • Proboj: 9500 volti
Primjena:
 • Elektroizolacijska traka opće namjene
 • Ljepljiva traka za sve vrste mehaničkih i električnih primjena
 • Dodatna debljina omogućuje brže nanošenje i dodatnu zaštitu od abrazije
 • HD2 je vatrootporna i može se koristiti kao primarna izolacija za spojeve do 600 volti
 • Velika dielektrična čvrstoća
 • Samogasiva
 • Visoko otporna na sunce, vodu, ulje, kiseline, lužine, korozivne kemikalije
 • Odgovara UL 510, CSA C 22.2 br. 197, MIL I 7798A, ASTM D 2301, ispunjava 2000/53 / EC i RoHS 2011/65 / EU direktive. Odgovara 60451-3-1 standardu. Proizvod ne sadrži olovo, kadmij, živu, krom (VI), polibrominirane bifenili (PBB) ili polibromirani difenil eteri (PBDE), butil benzil ftalat (BBP), di (2-etilheksil ftalat (DEHP), dibutil ftalat (DBP) ili diizobutil ftalat (DIBP)
 • Kao Scotch 22