H8152 traka koja svijetli u mraku

Tehnički podaci:
Primjena:
  • Glatka fotoluminiscentna traka koja se koristi za označavanje u zgradama
  • Osnovni film impregniran je fotoluminiscentnim prahom napunjenim prirodnom ili umjetnom svjetlošću
  • Jednom kada se vanjsko svjetlo ugasi, izlazna traka se aktivira i jako svijetli

Opis